Voorwaarden

Hier vind u de voorwaarden die wij hebben opgesteld voor het vervoer van u paard.Voorwaarden

Op al onze diensten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.

- U dient bij elk transport een geldig paardenpaspoort bij zich te hebben of mee te geven. Wanneer het paspoort niet aanwezig is, of niet correct is, is de boete voor de opdrachtgever.

- Het is wenselijk dat er minimaal 1 persoon meerijd, of achter de vrachtwagen aan rijd, voor het geval van calamiteiten onderweg. In de vrachtwagen kunnen maximaal 2 mensen meerijden.

- Normale risico's welke in het dagelijks verkeer voorkomen vallen onder de verzekeringspolis. Alle andere risico, onder andere laden en lossen, zijn wij niet aansprakelijk.

- Als opdrachtgever dient u zelf u paard te laden en te lossen. Uiteraard kunnen wij u wel een helpende hand bieden.

- Als opdrachtgever bent u ten alle tijden verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele schade die door u dier aan het voertuig word aangebracht.

- Schade bij/aan derde is voor rekening en risico van de opdrachtgever.

- Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan mens en/of dier.

- Afgesproken tijden zijn streeftijden en wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden bij eventuele vertragingen door onvoorziene omstandigheden door bijvoorbeeld verkeer.

- Bij slechte weeromstandigheden behouden wij ons het recht toe op annulering. U kunt hier geen aanspraak en/of kosten voor berekenen. Veiligheid staat boven alles.

- Transport bescherming is geheel voor eigen risico van de opdrachtgever.

- Annuleren kan tot 48 uur van te voren. Binnen 24 uur worden er annuleringskosten berekend (starttarief).

- Wij behouden ons het recht toe ter plaatse een transport te weigeren. Bijvoorbeeld als uw paard zeer moeilijk te vervoeren is, moeilijk te laden is, geen conditie tot vervoer heeft, etc. Eventuele extra kosten of gemaakte kosten dienen dan wel voldaan te worden.

- Betalingen dienen contant ter plekke voldaan te worden.

- Eventuele tol en/of veergelden komen extra bij de kosten voor het vervoer.

- Bij huur van trailers is een extra casco verzekering te boeken voor €5,- per dag.

- U dient een geldig rijbewijs en paspoort of indentiteitskaart te kunnen tonen.

- Huur voor de trailer(s) + borg dienen vooraf voldaan te worden.


Aan deze voorwaarden kunnen geen rechten ontleend worden. Zet en typ fouten voorbehouden.